Implantologia

Implant jest sztucznym, najczęściej tytanowym korzeniem umieszczanym w kości w miejscu utraconego zęba. Na takim korzeniu mocowana porcelanowa korona perfekcyjnie odtwarzając brakujący ząb. W pierwszym etapie w kości szczęki lub żuchwy nawiercana jest niewielka dziurka, w którą umieszcza się implant. W kolejnym etapie schowany w kości implant zrasta się z sąsiadującą kością, co trwa od 3 do 6 miesięcy. Po tym czasie do implantu wkręcana jest specjalna śrubka i wykonywana na niej estetyczna korona porcelanowa. W ten sposób pacjent odzyskuje utracony ząb.

Niestety nie u każdej osoby można stosować implanty. Przed przystąpieniem do zabiegu konieczne jest przeprowadzenie dokładnego wywiadu lekarskiego, badania jamy ustnej oraz wykonania badań radiologicznych, na podstawie których można ocenić jakość i zaplanować jakie i ile implantów można umieścić w kości. Jeżeli lekarz na podstawie badań stwierdzi, że kości jest za mało należy wykonać zabiegi regeneracyjne, które odtwarzają utracone tkanki. Podstawowymi zabiegami, które są pomocne w osiągnięciu odpowiedniej grubości i gęstości wyrostka zębodołowego jest sterowana regeneracja kości oraz podniesienie dna zatoki szczękowej.

Czynnikami sprzyjającymi przyjęciu się implantu są przede wszystkim wzorowa higiena jamy ustnej, brak aktywnej choroby przyzębia (paradontozy), unormowane choroby ogólne takie jak cukrzyca, niedobór witaminy D oraz brak uzależnienia od nikotyny co pozwala na szybkie i niczym nie zakłócone gojenie rany.

Posiadanie implantu wymaga od pacjenta pewnej samodyscypliny, szczególnie jeśli chodzi o utrzymywanie higieny jamy ustnej oraz zgłaszanie się na regularne kontrole. W przypadku złej higieny jamy ustnej może dojść do infekcji i stanów zapalnych. Z badań wynika, że zła higiena jamy ustnej jest głównym powodem utraty implantów.

Zastosowanie wszczepów znacznie poprawia funkcje żucia, wygląd, samopoczucie i wymowę co prowadzi do podniesienia jakości życia pacjentów.

Zobacz jak wygląda zabieg wszczepienia implantu zębowego.