Aparat Hyrax

Aparat ten jest zbudowany z pierścieni oraz specjalnej śruby do rozszerzania szczęki. Podczas noszenia konieczna jest współpraca pacjenta, którego zadaniem jest wykonanie kluczykiem obrotu śruby wg zaleceń lekarza. Podczas jej rozkręcania następuje stopniowe poszerzanie się szczęki w kierunku poprzecznym tworząc bazę kostną do nowego, prawidłowego ustawienia zębów.

Podczas pierwszych dni noszenia pacjent może odczuwać dyskomfort lub nawet niewielki ból. Efektem stosowania tego aparatu jest pojawienie się szpar między przednimi zębami. Jej zamknięcie następuje w kolejnym etapie leczenia (podczas noszenia aparatu stałego).